postawić


postawić
1. Postawić gdzieś stopę, nogę (pierwszy raz) «być gdzieś, znaleźć się gdzieś (po raz pierwszy)»: (...) człowiek po raz pierwszy w dziejach ludzkości miał zamiar postawić stopę na Księżycu. C. Kuriata, Spowiedź. Niemal od pierwszej chwili, gdy biały osadnik postawił swą stopę na ziemi Nowego Świata, jego stosunki z Indianami naznaczone były piętnem wrogości, przemocy i gwałtu. Z. Teplicki, Indianie.
2. przestarz. Postawić, stawiać coś komuś przed oczy «uświadomić, uświadamiać, unaocznić, unaoczniać coś komuś»: Ale żeby niezwykłe rzeczy filmować, nie trzeba wcale lecieć na inne planety. Ja to jeszcze pokażę. Chociaż wszyscy niby o tym wiedzą, na nowo postawię im to przed oczy. S. Kowalewski, Okna.
Coś jest postawione na głowie zob. głowa 17.
Nie postawić na coś, na kogoś złamanego grosza zob. grosz 8.
Postawić cały dom na nogi zob. dom 8.
Postawić coś na głowie zob. głowa 48.
Postawić coś na jedną kartę zob. karta 8.
Postawić coś na porządku dziennym zob. porządek 8.
Postawić coś pod znakiem zapytania zob. znak 7.
Postawić kogoś, coś na nogi; coś postawiło kogoś, coś na nogi zob. noga 23.
Postawić kogoś, coś na piedestale zob. piedestał 1.
Postawić kogoś, coś pod pręgierzem (pod pręgierz) opinii publicznej zob. pręgierz 1.
Postawić kogoś, coś poza nawias, poza nawiasem czegoś zob. nawias 2.
Postawić kogoś na (równe) nogi zob. noga 25.
Postawić kogoś pod ścianą zob. ściana 5.
Postawić kogoś przed faktem dokonanym zob. fakt 5.
Postawić komuś, czemuś pomnik zob. pomnik.
Postawić kropkę nad i zob. kropka 4.
Postawić na dobrego konia zob. koń 9.
Postawić na kimś, na czymś krzyżyk zob. krzyżyk 1.
Postawić na nogi zob. noga 24.
Postawić na swoim zob. swój 3.
Postawić na złego konia zob. koń 10.
Postawić oczy w słup zob. słup 1.
Postawić sobie jakiś cel, jakieś cele, coś za cel zob. cel 3.
Postawić sprawę, kwestię itp. na ostrzu noża zob. nóż 6.
Postawić tamę czemuś zob. tama.
Postawić znak równości, znak równania między czymś a czymś, między kimś a kimś zob. znak 8.
Umarłego by postawił na nogi zob. umarły.
Wysoko postawiona osoba zob. osoba 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • postawić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}stawiać{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wysoko postawiony {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}postawić {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}na nogi {{/stl 13}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postawić — dk VIa, postawićwię, postawićwisz, postawićstaw, postawićwił, postawićwiony 1. «stawiając umieścić gdzieś jakąś rzecz (rzadziej osobę) we właściwej dla niej pozycji; ustawić» Postawić wazon z kwiatami na stole. Postawić laskę w kącie. Postawić… …   Słownik języka polskiego

  • postawić się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}stawiać się II {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}postawić się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, postawić sięwię się, postawić sięwi się {{/stl 8}}{{stl 7}} zrobić coś dla… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postawić się — Postawić się, stawiać się w czyimś położeniu, w czyjejś sytuacji, na czyimś miejscu «wczuć się w czyjąś sytuację, zrozumieć, wyobrazić sobie czyjeś położenie»: Proszę więc postawić się w sytuacji pracodawcy i trzeźwo ocenić jego decyzję. WO… …   Słownik frazeologiczny

  • postawić oczy w słup — Być bardzo zdziwionym lub zaszokowanym, zwłaszcza z powodu jakiejś wiadomości lub na widok czegoś czy kogoś Eng. To be very surprised or shocked, especially because of some news or at the sight of something or someone Eng …   Słownik Polskiego slangu

  • stawiać – postawić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}na czele {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} oddawać komuś główne stanowisko, powierzać komuś przywództwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Postawić kogoś na czele organizacji. Stawiać doświadczonego dowódcę …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawiać się – postawić się w — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyimś} {{/stl 8}}położeniu [w {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjejś} {{/stl 8}}sytuacji] {{/stl 13}}{{stl 7}} wczuwać się w czyjąś sytuację, położenie, by zrozumieć czyjeś postępowanie, zachowanie itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spróbuj… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać – wziąć [stawiać – postawić] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}za wzór {{/stl 13}}{{stl 7}} uznawać kogoś, jego zachowanie, sposób myślenia za godne naśladowania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zawsze ojca brał za wzór. Stawiano mu brata za wzór. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawiać – postawić [kłaść – położyć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na kimś, na czymś} {{/stl 8}}krzyżyk {{/stl 13}}{{stl 7}} zakończyć coś, zrezygnować z czegoś, uznać coś za stracone, niewarte zachodu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Postawiła krzyżyk na zdradliwym kochanku. Połóż krzyżyk na tych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawiać – postawić kropkę nad i — {{/stl 13}}{{stl 7}} celnie, dosadnie dopowiadać coś, potwierdzać coś, czynić coś jednoznacznym, niewątpliwym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie był pewny, czy chce rozwodu, ale ostatnie zdarzenia przesądził sprawę, postawiły kropkę nad i. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień